(1)
Karhunen, M.; Orjasniemi, T. Palvelujärjestelmien toiseutta tuottavat rakenteet huumeita käyttävien asiakkuudessa - Rakenteellisen sosiaalityön näkökulma. Janus 2024, 32, 114-131.