(1)
Jokinen, A.; Juhila, K. Käänne käytäntöjen tutkimiseen sosiaalityössä. 1980- ja 1990-lukujen aikalaistekstejä ja omia muistoja tulkitsemisessa. Janus 2005, 13, 289 - 305.