(1)
Kääriäinen, J.; Ellonen, N. Nuoret lähiyhteisössä - Hyvinvointitutkimusta Jorma Sipilän jalanjäljillä. Janus 1, 13, 341 - 348.