(1)
Ilmari Rostila Mikko Mäntysaari Tarja, S.; Asikainen, P. Sosiaalityön professionaalisuuden erot kuntaorganisaatioissa - Organisaatiokulttuurien ja organisaatioilmapiirien kirjo. Janus 2011, 19, 143-157.