(1)
Väyrynen, S.; Kataja, K.; Hakkarainen, P.; Kailanto, S.; Karjalainen, K.; Kuussaari, K.; Tigerstedt, C. Säätelyä, kaoottisuutta ja itsetutkiskelua. Sekakäytön määritelmiä ja merkityksiä päihdetyön ammattilaisten ja käyttäjien tulkitsemana. Janus 2015, 23.