(1)
Kalliola, S. Sosiaalityön Reflektiivisestä Itsearvioinnista Kohti työelämän Tutkimuksen Peruskysymyksiä (Yliruka, Laura: Itsearviointi Reflektiivisenä Rakenteena – Kuvastin-menetelmän Toimivuus, käyttöönotto Ja kehittäminen). Janus 2017, 24.