(1)
Mäki, S.; Ryynänen, T. Köyhät, pakotetut, kyvyttömät ja toivottomat – sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia taloudellisesta asemasta. Janus 2016, 24.