(1)
Rostila, I. Objektiivinen Hermeneutiikka Tapaustutkimuksen lähestymistapana. Janus 2019, 27, 283-298.