(1)
Niemi, T. Onko Prekarisaatio Vain Tarua? Pasi Pyöriä (toim.): Työelämän Myytit Ja Todellisuus. Gaudeamus, Helsinki. 2017, 236 S. Janus 2019, 27, 217-219.