(1)
Seppälä, T.; Grönlund, H.; Kemppainen, T. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen sijainti ja saatavuus Helsingin kaupunginosissa. Janus 2020, 28, 115-132.