(1)
Klemelä, J. SROI käytössä - Social Return on Investment -Arviointimetodin Soveltajan Muistiinpanoja. Janus 2019, 27, 202-210.