(1)
Mäntysaari, M. Sosiaalityö Ja työttömyys. Janus 2019, 27, 18-187.