(1)
Nieminen, I.; Vierula, T.; Paavilainen, E.; Pösö, T. Moniammatillinen palvelutarvearviointi muutoksessa ja muuttuvassa ympäristössä: lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaisten näkemyksiä. Janus 2020, 28, 237-253.