Kiljunen, O., Välimäki, T., & Kankkunen, P. (2024). Omavalvonnan toimeenpanon haasteet iäkkäiden asumispalveluyksiköissä. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 32(1), 37–53. https://doi.org/10.30668/janus.127132