Jokinen, A., & Juhila, K. (2005). Käänne käytäntöjen tutkimiseen sosiaalityössä. 1980- ja 1990-lukujen aikalaistekstejä ja omia muistoja tulkitsemisessa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 13(3), 289 – 305. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/50317