Ilmari Rostila Mikko Mäntysaari Tarja, S., & Asikainen, P. (2011). Sosiaalityön professionaalisuuden erot kuntaorganisaatioissa - Organisaatiokulttuurien ja organisaatioilmapiirien kirjo. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 19(2), 143–157. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/50609