Ojala, S. (1). Työn kaltevilla pinnoilla. Tulkinnat työstä elämänalueena kotona työskentelevillä yrittäjillä ja palkansaajilla. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 21(3), 222-240. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/50702