Kuronen, M. (2015). Vertailevan lähestymistavan merkitys sosiaalityön tutkimukselle. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 23(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/53001