Mäki, S., & Ryynänen, T. (2016). Köyhät, pakotetut, kyvyttömät ja toivottomat – sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia taloudellisesta asemasta. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/59345