Rostila, I. (2019). Objektiivinen hermeneutiikka tapaustutkimuksen lähestymistapana. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 27(3), 283-298. https://doi.org/10.30668/janus.70957