Niemi, T. (2019). Onko prekarisaatio vain tarua? Pasi Pyöriä (toim.): Työelämän myytit ja todellisuus. Gaudeamus, Helsinki. 2017, 236 s. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 27(2), 217-219. https://doi.org/10.30668/janus.73075