Seppälä, T., Grönlund, H., & Kemppainen, T. (2020). Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen sijainti ja saatavuus Helsingin kaupunginosissa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 28(2), 115–132. https://doi.org/10.30668/janus.74407