Klemelä, J. (2019). SROI käytössä - Social Return on Investment -arviointimetodin soveltajan muistiinpanoja. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 27(2), 202-210. https://doi.org/10.30668/janus.76566