OJALA, S. Työn kaltevilla pinnoilla. Tulkinnat työstä elämänalueena kotona työskentelevillä yrittäjillä ja palkansaajilla. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, v. 21, n. 3, p. 222-240, 11.