ROSTILA, I. Objektiivinen hermeneutiikka tapaustutkimuksen lähestymistapana. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, v. 27, n. 3, p. 283-298, 16 syys 2019.