MANKKI, L. Käsitetyöläisyyttä normityön tuolla puolen: Anu Suoranta & Sikke Leinikki (toim.): Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta. Vastapaino, Tampere. 2018, 178 s. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, v. 27, n. 2, p. 211-214, 2 kesä 2019.