Jokinen, Arja, ja Kirsi Juhila. 2005. ”Käänne käytäntöjen tutkimiseen sosiaalityössä. 1980- ja 1990-lukujen aikalaistekstejä ja omia muistoja tulkitsemisessa”. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 13 (3):289 - 305. https://journal.fi/janus/article/view/50317.