Ilmari Rostila Mikko Mäntysaari Tarja, Suominen, ja Paula Asikainen. 2011. ”Sosiaalityön professionaalisuuden erot kuntaorganisaatioissa - Organisaatiokulttuurien ja organisaatioilmapiirien kirjo”. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 19 (2):143-57. https://journal.fi/janus/article/view/50609.