Eskelinen, Kaisa. 2017. ” Toiminnanohjausjärjestelmän ja uuden kotihoitomallin vaikutus kotihoidon lähiesimiesten etiikkaan”. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 25 (3):224-39. https://journal.fi/janus/article/view/53413.