Kalliola, Satu. 2017. ”Sosiaalityön Reflektiivisestä Itsearvioinnista Kohti työelämän Tutkimuksen Peruskysymyksiä (Yliruka, Laura: Itsearviointi Reflektiivisenä Rakenteena – Kuvastin-menetelmän Toimivuus, käyttöönotto Ja kehittäminen)”. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti 24 (2). https://journal.fi/janus/article/view/58702.