Mankki, Laura. 2019. ”Käsitetyöläisyyttä normityön Tuolla Puolen: Anu Suoranta & Sikke Leinikki (toim.): Rapautuvan palkkatyön Yhteiskunta. Vastapaino, Tampere. 2018, 178 S.”. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti 27 (2), 211-14. https://doi.org/10.30668/janus.77598.