Rossi, Eeva. 2021. ”Tutkija Vai sosiaalityöntekijä? Autoetnografinen Tarkastelu tutkijasosiaalityöntekijän Positioista”. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti 29 (1), 37-53. https://doi.org/10.30668/janus.85027.