Blomgren, S. (2023) ”Palvelut ja etuudet heikossa työmarkkina-asemassa olevien toimijuuden tukena”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 31(1), ss. 24–42. doi: 10.30668/janus.111242.