Juhila, K. (2005) ”Sosiaalityö, yrittäjyys ja riippuvuus. Oikeuksista velvollisuuksiin, tuesta kontrolliin?”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 13(2), ss. 179 – 186. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50305 (Viitattu: 23kesäkuuta2024).