Jokinen, A. ja Juhila, K. (2005) ”Käänne käytäntöjen tutkimiseen sosiaalityössä. 1980- ja 1990-lukujen aikalaistekstejä ja omia muistoja tulkitsemisessa”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 13(3), ss. 289 – 305. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50317 (Viitattu: 18heinäkuuta2024).