Pylkkänen, A. (1) ”Pohjoismainen työn ja yksityiselämän yhdistämisen malli: millaista tasa-arvoa?”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 15(3), ss. 200 - 214. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50428 (Viitattu: 28marraskuuta2020).