Ilmari Rostila Mikko Mäntysaari Tarja, S. ja Asikainen, P. (2011) ”Sosiaalityön professionaalisuuden erot kuntaorganisaatioissa - Organisaatiokulttuurien ja organisaatioilmapiirien kirjo”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 19(2), ss. 143–157. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50609 (Viitattu: 5maaliskuuta2024).