Julkunen, R. (2011) ”Hyvinvointivaltio nousuun(Juho Saari (toim.): Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa ja Heikki Taimio (toim.): Hyvinvointivaltion suunta - nousu vai lasku?)”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 19(2), ss. 184–186. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50612 (Viitattu: 2maaliskuuta2024).