Silvasti, T. (2011) ”Ruoka-avun vakiinnuttaminen Suomessa. Tarpeen ja oikeutuksen jäljillä”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 19(3), ss. 279–289. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50624 (Viitattu: 28syyskuuta2023).