Saikkonen, P. (2011) ”Monipuolinen artikkelikokoelma tietokäytännöistä(Marja Alastalo & Maria Åkerman (toim.): Tieto hallinnassa. Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa)”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 19(3), ss. 297–299. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50627 (Viitattu: 17heinäkuuta2024).