Arto O., S. (1) ”Kasvisruokavalion mahdollisuudet kestäviä elämäntapoja tavoiteltaessa”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 21(1), ss. 22-40. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50683 (Viitattu: 8elokuuta2020).