Renko, E. (2013) ”Puheeksiotto puhetekoina. Asiakkaiden ja ammattilaisten asennoituminen alkoholinkäytön puheeksiottoon sosiaalityössä”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 21(2), ss. 144–161. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50694 (Viitattu: 5joulukuuta2023).