Ojala, S. (1) ”Työn kaltevilla pinnoilla. Tulkinnat työstä elämänalueena kotona työskentelevillä yrittäjillä ja palkansaajilla”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 21(3), ss. 222-240. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50702 (Viitattu: 5kesäkuuta2020).