Maunu, A. (2015) ”Päihteet, tunteet ja sosiaalisuus: näkyvän päihteidenkäytön näkymättömät syyt”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 1(2). Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/51202 (Viitattu: 23heinäkuuta2024).