Väyrynen, S., Kataja, K., Hakkarainen, P., Kailanto, S., Karjalainen, K., Kuussaari, K. ja Tigerstedt, C. (2015) ”Säätelyä, kaoottisuutta ja itsetutkiskelua. Sekakäytön määritelmiä ja merkityksiä päihdetyön ammattilaisten ja käyttäjien tulkitsemana”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23(3). Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/52999 (Viitattu: 15kesäkuuta2024).