Kuronen, M. (2015) ”Vertailevan lähestymistavan merkitys sosiaalityön tutkimukselle”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23(3). Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/53001 (Viitattu: 4huhtikuuta2020).