Smolej, M. (2017) ”Vapaaehtoistyöstä palvelutuotantoon – kasvava ammatillisuuden vaatimus kolmannen sektorin lastensuojelujärjestö Suomen Icehearts ry:ssä”., Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 25(1), ss. 4–20. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/57389 (Viitattu: 23syyskuuta2021).