Kalliola, S. (2017) ”Sosiaalityön reflektiivisestä itsearvioinnista kohti työelämän tutkimuksen peruskysymyksiä (Yliruka, Laura: Itsearviointi reflektiivisenä rakenteena – Kuvastin-menetelmän toimivuus, käyttöönotto ja kehittäminen)”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24(2). Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/58702 (Viitattu: 19lokakuuta2021).