Mäki, S. ja Ryynänen, T. (2016) ”Köyhät, pakotetut, kyvyttömät ja toivottomat – sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia taloudellisesta asemasta”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 24(3). Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/59345 (Viitattu: 23kesäkuuta2024).