Sointu, L. (2017) ”Hoiva iäkkäiden puolisoiden suhteessa ja arjessa”, Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 25(1), ss. 61-67. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/59532 (Viitattu: 8toukokuuta2021).